Konference


 Pořadatel

Pořadatel konference

 

Generální partner

Generální partner

 

Partner konference
 

 

Mediální partner

 

Spolupracujeme

Hydroizolace mostů, spodních a podzemních staveb a střech


25. KONFERENCE, 8. – 9. PROSINCE 2016
HOTEL KURDĚJOV


 Vážení obchodní přátelé, kolegyně a kolegové,
Ilustrační foto
již od roku 1990 v tomto ročním období tradičně oslovujeme kolegy z oboru mostních izolací, abychom je informovali o zahájení přípravy dalšího ročníku  konference  na téma

Hydroizolace a vozovky na mostech.

V roce 2014 jsme uspořádali v pořadí již 24. konferenci a současně informovali o záměru nadále tyto konference připravovat ve dvouletém cyklu. Na našem www.konferencehydroizolace.cz jste průběžně informováni o připravované 25. konferenci v termínu

8. až 9. 12. 2016, již tradičně v jihomoravském Kurdějově.

Letos však poprvé oslovujeme také kolegy z oblasti pozemního stavitelství, kteří se zabývají problematikou izolací proti vodě (hydroizolací) a technologiemi s hydroizolačními souvrstvími souvisejícími.

Rozhodli jsme se tedy po oněch 24 ročnících konferencí s úzce specializovanou tematikou rozšířit projednávanou problematiku hydroizolací mostních konstrukcí a dalších inženýrských staveb o shodnou problematiku u staveb pozemních. V mnoha směrech tyto obory vzájemně prolínají – vezměme si kupříkladu hydroizolace a vozovkové vrstvy na mostech a hydroizolace a povrchové úpravy na provozních střechách, zejména střešních parkovištích. Nebo problematiku hydroizolací kolektorů či železničních podchodů a problematiku hydroizolací podzemních částí budov.

Dalším důvodem k rozšíření témat příští konference je ta skutečnost, že specializované konference na téma hydroizolací pozemních staveb nejsou v České republice pořádány každoročně.

Jsme rovněž přesvědčeni, že osobní setkání a výměna pracovních zkušeností odborníků z oboru inženýrských staveb a oboru pozemních staveb, jejichž hlavní pracovní náplní je řešení ochrany těchto staveb proti vodě, bude pro všechny inspirací a přínosem pro jejich další práci.

Toto vše jsou důvody k uspořádání konference

HYDROIZOLACE MOSTŮ, SPODNÍCH, PODZEMNÍCH STAVEB A STŘECH

 

a dovolujeme si vás pozvat k účasti.

Tato konference se bude konat sice pod novým názvem a s rozšířeným programem, avšak jako přímé pokračovaní cyklu předchozích 24 konferencí Hydroizolace a vozovky na mostech, tedy ve dnech 8. a 9. 12. 2016 v hotelu Kurdějov v malebné stejnojmenné vinařské obci u Hustopečí nedaleko od Brna.

Předpokládáme, že součástí programu budou také workshopy významných výrobců a dodavatelů hydroizolačních materiálů a kompletních technologií a v neposlední řadě individuální konzultace a výměna zkušeností účastníků konference z řad investorů, projektantů, zhotovitelských firem a pracovníků z oboru zkušebnictví.
Program konference bude rozčleněn do dvou hlavních tematických oborů:

 1. Hydroizolace mostů a jiných inženýrských staveb
 2. Hydroizolace a související technologie pozemních staveb
Ilustrační foto
  Program bude konkretizován po uzávěrce přihlášek 
  odborných příspěvků a prezentací a následně zaslán
  všem, kteří projeví zájem o účast.
 


Na setkání s Vámi se těší


Karel Matějů   v.r.
Odborný garant pro obor Mosty a inženýrské stavby

Ing. Jan Plachý, Ph.D.
Odborný garant pro obor Pozemní stavby
 

  

Hlavní témata a cíle konference

 • Současný stav výstavby mostů na dálnicích, silnicích a železnicích
 • Novinky v oboru mostních izolací, informace o zajímavých řešeních a významných stavbách
 • Informace o řešení aktuálních problémů mostních izolací z posledních let, projednávaných na předchozích konferencích
 • Hydroizolace a související technologie spodních a podzemních staveb a mokrých provozů – materiály, systémy
 • Řešení střešních plášťů se zaměřením na střechy provozní
 • Informace o významných projektech pozemních staveb
 • Legislativa
 • Současný stav výstavby silniční, dálniční a železniční sítě se zaměřením na mostní a tunelové stavby v České a Slovenské republice a výhled do příštích let.
 • Rekonstrukce stávajících mostních staveb a jejich izolací.
 • Nejnovější zkušenosti z oboru v zahraničí.
   
   

Aktuality

24.11.2016

ZÁKLADNÍ VLOŽNÉ
Možnost přihlášení účasti za výhodnější - ZÁKLADNÍ vložné je možné již jen do
do 30.11.2016.
On-line přihláška zde.

12.11.2016

ČLÁNEK DO SBORNÍKU
Dovolujeme si připomenout autorům příspěvků, že s ohledem na předtiskovou přípravu velmi prosíme o dodání nejpozději do 16.11.2016.
Forma zpracování v sekci "Ke stažení".

10.11.2016

INZERCE DO SBORNÍKU
Termín pro předání podkladů pro inzerci do sborníku prodložen do 21.11.2016.
- více v sekci "Firemní prezentace, nebo "Aktuální informace".

26.10.2016

PARTNER KONFERENCE
Termín uzávěrky pro objednání firemní prezentace formou PARTNER konference (Zvýhodněný balíček služeb) je již 10.11.2016
- více v sekci "Firemní prezentace, nebo "Aktuální informace".

19.10.2016

PROGRAM KONFERENCE
Aktuální verze programu naleznete v sekci "Programové schéma".

01.09.2016

HYDROIZOLACE 2016
právě aktualizujeme web pro jubilejní 25. ročník konference. Letos odborná část rozšířena i o problematiku pozemních staveb. V nejbližích dnech budou funkční formuláře pro přihlášení odborného článku.

30.11.2014

PROGRAM
Aktuální program v sekci "Programové schéma" a zároveň v sekci "Ke stažení". Vytištěný program obdrží každý účastník u registrace.

24.11.2014

POZOR - UZÁVĚRKA FIREMNÍ PREZENTACE. Objednávka FP formou prezentace na doprovodné výstavě, nebo objednání distribuce materiálů účastníkům lze objednat zde, již jen do 26.11.2014!

21.11.2014

ZÁKLADNÍ VLOŽNÉ. Přihlášení účasti za výhodnější vložné již jen do 26.11.2014. Přihláška zde, nebo v sekci "Ke stažení".

14.11.2014

PROGRAM KONFERENCE.
Aktualizace programu v sekci "Programové schéma".

13.11.2014

 TERMÍN DORUČENÍ PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU.
- prodlouženo, článek je potřeba dodat nejpozději do 21.11.2014.
Pokyny pro zpracování článku v sekci "Ke stažení"

24.10.2014

PARTNER KONFRENCE.
Uzávěrka firemní preznetace formou PARTNER byla prodloužena do 29.10.2014. Více o PARNER info ...
 

22.10.2014

Přihláška odborného příspěvku - uzávěrka prodloužena do 29.10.2014.
Pro zájemce o aktivní účast na konferenci formou odborného příspěvku byl prodloužen termín přihlášky.

05.10.2014

AKTUALIZACE WEBU HYDROIZOLACE 2014.                      Právě pro Vás aktualizujeme web konference, již nyní mlžete využít přihlášení k aktivní účasti na 24. ročníku konference.

11.09.2013

Konference HYDROIZOLACE 2013.               Věnujte prosím pozornost úvodnímu textu, dle rozhodnutí pořadatele se konference v roce 2013 nebude konat a plně se budeme již nyní věnovat přípravě 24. konference, která bude v termínu: 3. - 5. 12. 2014

13.09.2012

FIREMNÍ PREZENTACE  formou PARTNER - N O V É je umístění loga společnosti včetně prolinku na domovské stránky zde na webové stránce konference.

22.12.2011

FOTOGALERIE - HYDROIZOLACE 2011 - zde

21.12.2010

 FOTOGALERIE HYDROIZOLACE 2010 - zde