Hydroizolace a vozovky na mostech


25. KONFERENCE, 8. – 9. PROSINCE 2016
HOTEL KURDĚJOV

 
 

Vážení obchodní přátelé, kolegyně a kolegové,
Ilustrační foto

jak je vám známo, v pořadí 24. konference Hydroizolace a vozovky na mostech proběhla –      - po jednoroční přestávce – v prosinci 2014 v Kurdějově.

S ohledem na současnou situaci v silničním a mostním stavitelství, kde se, věřme, teprve „odrážíme ode dna“, jsme se rozhodli jubilejní

25. konferenci

H y d r o i z o l a c e   a   v o z o v k y  n a   m o s t e ch

uspořádat v příštím roce, v termínu 8. - 9. 12. 2016.
Místem konání bude stejně tak jako v minulých letech
Kurdějov, hotelový komplex zajišťující pohodlné skloubení prostor pro konferenci, ubytování i stravování.

Věříme, že po dvouletém období budeme schopni připravit pro všechny účastníky zajímavější a bohatší program. I z toho důvodu, že již budeme moci informovat o průběhu a výsledcích výzkumného úkolu na téma aktuálních poruch v poslední době se často vyskytujících na mostních vozovkách, o kterých jsme jednali již na minulých konferencích. Konečně se tedy podařilo věci uvést do pohybu a k tomu bezpochyby tato konference významně přispěla. A doufejme také v realizaci většího objemu zajímavých staveb v příštím období.

Jsme rovIlustrační fotoněž přesvědčeni, že dvouletý cyklus těchto konferencí, vzhledem k jejich specializovanému programu, je obecně  vhodnější.
 
Přejeme všem hodně pracovních úspěchů a těšíme se na příští setkání.


Aktuální informace související s přípravou jubilejního 25. ročníku budou postupně doplňovány zde, na webu konference. Vaše podněty, náměty, nápady, obzvláště pak k odbornému programu jsou velmi vítány a Váš kontakt nás velmi potěší.
 

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Karel Matějů   v.r.
Odborný garant konferencí jménem všech pořadatelů

 

  

Cíle konference

 • Poskytnout pracovníkům investorských, projekčních, dodavatelských a specializovaných firem nejnovější informace z oboru mostních izolací a vozovek a také izolací ostatních inženýrských staveb.
 • Informovat o zajímavých projektech realizovaných v mezidobí od poslední konference a projektech připravovaných jak v České, tak Slovenské republice.
 • Prezentace zkušeností získaných v uplynulé stavební sezoně. 
 • Individuální konzultace zainteresovaných odborných pracovníků.
 

Hlavní témata konference

 • Analýza aktuálních problémů při realizaci mostních izolací.
 • Izolace podchodů a přesypaných mostů.
 • Novinky v oboru mostních izolací a vozovek v tuzemsku a zahraničí.
 • Současný stav výstavby silniční, dálniční a železniční sítě se zaměřením na mostní a tunelové stavby v České a Slovenské republice a výhled do příštích let.
 • Rekonstrukce stávajících mostních staveb a jejich izolací.
 • Nejnovější zkušenosti z oboru v zahraničí.
   

Aktuality

30.11.2014

PROGRAM
Aktuální program v sekci "Programové schéma" a zároveň v sekci "Ke stažení". Vytištěný program obdrží každý účastník u registrace.

24.11.2014

POZOR - UZÁVĚRKA FIREMNÍ PREZENTACE. Objednávka FP formou prezentace na doprovodné výstavě, nebo objednání distribuce materiálů účastníkům lze objednat zde, již jen do 26.11.2014!

21.11.2014

ZÁKLADNÍ VLOŽNÉ. Přihlášení účasti za výhodnější vložné již jen do 26.11.2014. Přihláška zde, nebo v sekci "Ke stažení".

14.11.2014

PROGRAM KONFERENCE.
Aktualizace programu v sekci "Programové schéma".

13.11.2014

 TERMÍN DORUČENÍ PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU.
- prodlouženo, článek je potřeba dodat nejpozději do 21.11.2014.
Pokyny pro zpracování článku v sekci "Ke stažení"

24.10.2014

PARTNER KONFRENCE.
Uzávěrka firemní preznetace formou PARTNER byla prodloužena do 29.10.2014. Více o PARNER info ...
 

22.10.2014

Přihláška odborného příspěvku - uzávěrka prodloužena do 29.10.2014.
Pro zájemce o aktivní účast na konferenci formou odborného příspěvku byl prodloužen termín přihlášky.

16.10.2014

CŽV ČKAIT - INFO Konference je zařazena do akreditovaného vzdělávacího programu pro členy ČKAIT a byly jí přiřazeny 2 body. Potvrzení o účasti budou předány u prezence.

14.10.2014

OPRAVA - Ceny ubytování. Dovolujeme si informovat, že došlo k záměně v uvedených cenách ubytování v hotelu Kurdějov (ADINA, TENIS , VINAŘ). Samozřejmě platí vyšší cena při obsazení pokoje dvěma osobami a nižší při obsazení jednou osobou. Momentálně je již opraveno.

Omlouváme se.

05.10.2014

AKTUALIZACE WEBU HYDROIZOLACE 2014.                      Právě pro Vás aktualizujeme web konference, již nyní mlžete využít přihlášení k aktivní účasti na 24. ročníku konference.

11.09.2013

Konference HYDROIZOLACE 2013.               Věnujte prosím pozornost úvodnímu textu, dle rozhodnutí pořadatele se konference v roce 2013 nebude konat a plně se budeme již nyní věnovat přípravě 24. konference, která bude v termínu: 3. - 5. 12. 2014

15.11.2012

Termín uzávěrky pro přihlášení účasti za ZÁKLADNÍ VLOŽNÉ je 23.11.2012 (platí pro doručení přihlášky)       Pro přihlášení je možné využít on-line formulář nebo dokument v sekci "Ke stažení"

13.11.2012

AKTUÁLNÍ PROGRAM                       V sekci "programové schéma" naleznete detailní program konference. 

07.11.2012

Dovolujeme si informovat, autorky a autory, že termín pro dodání hotového článku je 16.11.2012. Formu pro zpracování naleznete zde.

19.10.2012

UZÁVĚRKA Přihlášky odborného příspěvku byla prodloužena do 29.10.2012. Pro přihlášení využijte prosím on-line verzi nebo formulář v sekci "Ke stažení".

19.10.2012

Vážení přátelé, dovolujeme informovat, že UZÁVĚRKA objednávky firemní prezentace - typ A. a C. je prodloužena do 29.10.2012. Pro objednání služeb prosím využijte on-line verzi nebo formulář v sekci "Ke stažení"  

13.09.2012

FIREMNÍ PREZENTACE  formou PARTNER - N O V É je umístění loga společnosti včetně prolinku na domovské stránky zde na webové stránce konference.

12.09.2012

N O V É  HYDROIZOLACE 2012 - web konference byl aktualizován pro 23. ročník. Pro přihlášení článku, účasti či firemní prezentace lze využít on-line formuláře, nebo soubory v sekci Ke stažení.

22.12.2011

FOTOGALERIE - HYDROIZOLACE 2011 - zde

21.12.2010

 FOTOGALERIE HYDROIZOLACE 2010 - zde