Konference Hydroizolace

27. konference
10.–11. prosince 2019
Hotel Galant Mikulov
Hydroizolace mostů, spodních a podzemních staveb a střech

Děkujeme za Vaši účast a připojujeme několik fotografií.
Těšíme se na další setkání v rámci konference.

Aktuality

 • 19. 11. 2019
  Dne 29. 11. 2019 je možné využít ZÁKLADNÍ vložné, po tomto termínu budou akceptovány již jen registrace se ZVÝŠENÝM vložným. Více v sekci CENÍK.
 • 8. 11. 2019
  Termín pro dodání příspěvku do sborníku nejpozději do 19. 11. 2019. Forma zpracování viz sekce KE STAŽENÍ.
 • 23. 10. 2019
  Detailní PROGRAM konference v sekci KE STAŽENÍ.
 • 15. 10. 2019
  V sekci KE STAŽENÍ je uvedena šablona „Forma zpracování příspěvku“. Příspěvky ve sborníku je nutné zpracovat, tak aby měly jednotnou formu. Pro vlastní prezentaci formou přednášky na konferenci není závazná šablona.
 • 9. 10. 2019
  Termín pro přihlášení odborného příspěvku byl prodloužen do 18. 10. 2019.
 • 4. 10. 2019
  Ještě do 11. 10. 2019 lze přihlásit odborný příspěvek, který bude zveřejněn v tištěné i elektronické verzi sborníku.
 • 10. 9. 2019
  Prezentace formou PARTNER letos kromě standardních služeb NOVĚ obsahuje 2x voucher pro zajištění účasti vlastních pracovníků, ale je možné také využít pro pozvání Vašich obchodních partnerů.
 • 27. 8. 2019
  V sekci KE STAŽENÍ naleznete Pozvánku na akci a formuláře Přihlášky odborného příspěvku, Registrační formulář a Objednávku souvisejících služeb. Nebo využijte on-line verzÍ v sekci PŘIHLÁŠKA.
 • 14. 8. 2019
  I když 27. ročník konference HYDROIZOLACE proběhne až za čtyři měsíce, přípravy jsou již v plném proudu. Aktuální informace budeme postupně zveřejňovat na těchto webových stránkách.

Partneři


Generální partner



Pořadatel


Partner konference


Partner konference


Partner konference


Partner konference


Mediální partner


Mediální partner


Mediální partner


Mediální partner


Mediální partner

O konferenci

Vážení obchodní přátelé, kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na již 27. mezinárodní konferenci HYDROIZOLACE 2019, která se bude letos stejně jako v minulém roce konat v hotelu Galant v Mikulově ve dnech 10.–11. prosince 2019.

Vždy rádi připomínáme, že se jedná o odbornou akci, která pokračuje v dlouholeté tradici mezinárodní konference Hydroizolace a vozovky na mostech, pořádané již od roku 1990.

Po zkušenostech a ohlasech z minulého ročníku jsme si jisti, že i letos hotel Galant poskytne plně vyhovující zázemí jak pro vlastní odborný program, tak i dostatečné ubytovací a stravovací kapacity pro očekávaný počet účastníků i možnosti jejich příjemné relaxace ve volných chvílích.

Program konference bude opět rozčleněn do dvou hlavních tematických oborů:

 • Hydroizolace mostů, tunelů a jiných inženýrských staveb a technologie s hydroizolacemi související
 • Hydroizolace a související technologie pozemních a průmyslových staveb

Tradičně budou součástí programu také různé formy prezentace (workshopy, doprovodná výstava, přednášky, technické konzultace) významných výrobců a dodavatelů hydroizolačních materiálů a kompletních hydroizolačních technologií a samozřejmě také formální i neformální vzájemná výměna zkušeností účastníků konference z řad investorů, projektantů, zhotovitelů, jakož i pracovníků vysokých škol, zkušebních ústavů a dalších odborných pracovišť.

Po úspěšném průběhu loňské konference, historicky poprvé zahrnující kompletní problematiku hydroizolací i specializovaných technologií s hydroizolacemi souvisejícími všech druhů staveb, chceme také v tomto ročníku zajistit špičkové přednášející s aktuálními příspěvky z teorie i praxe tak, aby čas strávený na konferenci byl pro všechny její účastníky opravdovým profesním přínosem.

Budeme potěšení zájmem o jakoukoliv formu aktivní účasti na této akci, kontaktujte prosím příslušného odborného garanta (viz kontakty ve spodní části stránky), který s Vámi individuálně projedná formu prezentace tak, aby byl pro účastníky připraven zajímavý program. Vaše náměty, nápady související s obsahem projednávané problematiky také velmi vítáme.

Program bude konkretizován po uzávěrce přihlášek odborných příspěvků a prezentací.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Jaroslav Černý
jednatel TOPWET s.r.o.
pořadatel akce

Ing. Karel Matějů, CSc.
odborný garant pro obor mosty a inženýrské stavby

doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
Ing. Jan Plachý, Ph.D.
odborní garanti pro obor pozemní stavby

Témata a cíle

Hydroizolace mostů, tunelů a dalších inženýrských staveb

 • Současný stav přípravy a výstavby mostů na dálnicích, silnicích a železnicích
 • Novinky v legislativě, technických a technologických předpisech
 • Materiálové a technologické novinky v oboru
 • Materiálové a technologické novinky v oborech příbuzných
 • Významné stavby se zajímavým řešením hydroizolačních souvrství

Hydroizolace pozemních a průmyslových staveb

 • Hydroizolace spodní stavby a technologických objektů
 • Hydroizolace a střešní pláště plochých střech a technologie související
 • Materiálové a technologické novinky v oboru
 • Problematika projekce, přípravy, rozpočtování a kvality v oboru
 • Významné stavby se zajímavým řešením hydroizolačních souvrství

Program

Hotel Galant Mikulov
Kongresový sál AURELIUS
Mlýnská 2, Mikulov, Česká republika

9. 12. 2019
HOTEL GALANT MIKULOV
17:00 – 19:00
Registrace účastníků / Instalace doprovodné výstavy
10. 12. 2019
HOTEL GALANT MIKULOV
08:00 – 17:00
Registrace účastníků / Instalace doprovodné výstavy (do 09:00)
09:00 – 18:00
Odborný program
19:00 – 23:00
Společenské setkání účastníků
11. 12. 2019
HOTEL GALANT MIKULOV
08:00 – 09:00
Registrace účastníků
09:00 – 13:00
Odborný program
13:00
Závěr konference, oběd

Konkretizovaný časový program bude dostupný v sekci „Ke stažení“.

Ceník

Registrace – vložné

 • ZÁKLADNÍ vložné (pro přihlášené do 29. 11. 2019): 4 800 Kč
 • ZVÝŠENÉ vložné (pro přihlášené po 29. 11. 2019): 5 300 Kč
 • SNÍŽENÉ vložné (pro studenty doktorského studia): 2 800 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH, k cenám bude účtováno DPH v platné výši.

REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE – účast na odborném programu a doprovodné výstavě, 1 ks sborník příspěvků, informační a propagační materiály, občerstvení během jednání, oběd na oba dva dny (10. a 11. 12. 2019) a vstupenku na společenské setkání včetně večeře formou rautu (10. 12. 2019). Výše registračního poplatku je dána termínem doručení závazné přihlášky. Na základě vyplněné přihlášky Vám bude potvrzena registrace a zaslán doklad k úhradě. Vložné platí všichni účastníci včetně přednášejících a vystavovatelů s výjimkou čestných hostů konference. SNIŽENÉ vložné – je určeno pro studenty prezenční formy doktorského studia a pro jeho využití je nutné doložit platný doklad o studiu.

Veškeré platby související s registračním poplatkem je nutné uhradit v plné výši před konáním konference bankovním převodem (na základě potvrzení registrace).

Přihlášení je možné prostřednictvím on-line formuláře v sekci Přihláška nebo formuláře v PDF v sekci Ke stažení (bude doplněn).

Firemní prezentace

A. Inzerce ve sborníku / komerční článek

 • velikost A5, provedení plnobarevné, umístění – obálka (2. str.): 5 000 Kč
 • velikost A5, provedení plnobarevné, umístění – obálka (3. str.): 4 000 Kč
 • velikost A5, provedení plnobarevné, umístění – obálka (4. str.): 6 000 Kč
 • velikost A5, provedení plnobarevné, umístění uvnitř sborníku: 3 000 Kč
 • komerční článek v rozsahu max. 6 stran A4 (černobílé) a zároveň prezentace v rámci programu (max. 15 min.): 4 000 Kč

Podklady pro inzerci v digitální podobě v tiskové kvalitě (*.cdr, *.jpg, *.pdf).
Podklady pro komerční článek v textovém editoru Word (*.doc, *.docx).

Uzávěrka objednávek: 11. 10. 2019
Termín dodání inzerce / článku: 11. 11. 2019

 

B. Firemní prezentace na doprovodné výstavě

 • výstavní plocha 2 x 1 m vč. stolku pro vystavení vlastních prezentačních systémů nebo exponátů: 5 000 Kč
 • distribuce firemních materiálů účastníkům konference (množství cca 140 ks, upřesněno cca 10 dní před akcí): 2 000 Kč

Uzávěrka objednávek: 29. 11. 2019

 

C. Kompletní firemní prezentace – partner konference

 • 2 vouchery zahrnující kompletní účast na konferenci
 • umístění firemního loga ve sborníku
 • umístění firemního loga na www.konferencehydroizolace.cz včetně linku na domovské stránky
 • inzerce v tištěné i elektronické formě sborníku, 1 strana A5, provedení barevné
 • umístění firemního loga v konferenčním sále
 • výstavní plocha 2 x 1 m vč. stolku
 • komerční článek v rozsahu cca 6 stran A4 a zároveň prezentace v rámci programu (cca 15 min., podle individuální dohody)
 • distribuce firemních materiálů účastníkům konference

Cena kompletní firemní prezentace je 20 000 Kč.

Uzávěrka objednávek: 11. 10. 2019

 

Objednávky firemní prezentace jsou možné na těchto webových stránkách, a to prostřednictvím on-line formuláře nebo formuláře v PDF v sekci Ke stažení (bude doplněn).

Na objednané služby bude vystavena faktura. Ceny firemní prezentace jsou uvedeny bez DPH. Účast na výstavě (forma B) je podmíněna uhrazením min. 1 registračního poplatku.

Veškeré platby související s firemní prezentací je nutné uhradit v plné výši před konáním konference.

STORNO

V případě neúčasti se registrační poplatek nevrací, sborník bude zaslán poštou. Zrušit účast/objednávku je možné pouze písemnou formou – e-mail, klasická pošta, termín platí pak pro doručení dokumentu.

Při zrušení účasti / objednávky:

 • do 29. 11. 2019 – nepodléhá žádnému poplatku
 • do 4. 12. 2019 – 50 % z celkové částky registračního poplatku
 • po 4. 12. 2019 – je storno poplatek v plné výši registračního poplatku

Vrácení plateb nebo jejich částí bude převedeno dobropisem do 15 dnů po akci.

Odesláním přihlášky / objednávky účastník / společnost akceptuje výše uvedené storno podmínky.

Sborník

Při příležitosti konference bude vydán sborník odborných příspěvků. K přihlášení odborného příspěvku je na těchto webových stránkách možno využít on-line formulář nebo formulář v PDF v sekci Ke stažení (bude doplněn). Pořadatel a organizátor jednají za kolektiv autorů s hlavním autorem příspěvku. Pokud hlavní autor neoznámí organizátorovi jinou osobu, očekává se, že příspěvek osobně přednese. Technické vybavení sálu pro prezentaci: dataprojektor + PC. Jednacím jazykem je čeština, slovenština a případně angličtina bez simultánního překladu.

Přihláška odborného příspěvku: 11. 10. 2019
Dodání článků: 11. 11. 2019
Dodání prezentace: 6. 12. 2019

Přihláška

Pole označená hvězdičkou je nutné vyplnit.

Údaje pro vystavení daňového dokladu

Účastníci

Kontaktní adresa je adresa pracoviště účastníka. Vyplňte v případě, že je odlišná od výše uvedených údajů pro daňový doklad.

Specifikace objednávaných služeb

Poplatek Cena za osobu Počet Celkem
Celkem za služby bez DPH 0 Kč
Základní vložné (přihlášení do 29. 11. 2019) 4 800 Kč 0 Kč
Zvýšené vložné (přihlášení po 29. 11. 2019) 5 300 Kč 0 Kč
Snížené vložné (pro doktorandy) 2 800 Kč 0 Kč

Poznámka

Společnost TOPWET s.r.o. (organizátor konference) provádí zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu (realizace Vaší účasti na konferenci Hydroizolace 2019). Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje nebudou využity pro účely zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě.

Na základě vyplněné přihlášky bude na e-mail uvedený v hlavičce provedena registrace přihlášky a zaslány pokyny pro platbu. K ceně bude účtováno DPH v platné výši.

Pole označená hvězdičkou je nutné vyplnit.

Hlavní autor příspěvku

Společnost TOPWET s.r.o. (organizátor konference) provádí zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu (realizace Vaší účasti na konferenci Hydroizolace 2019). Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje nebudou využity pro účely zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě.

Na základě vyplněné přihlášky Vám bude obratem zasláno potvrzení přijetí přihlášky a „Forma zpracování příspěvku“. V případě přihlášení více článků je možné přihlášku použít vícekrát. Pořadatel a organizátor akce jednají za kolektiv autorů s hlavním autorem. Pokud hlavní autor neoznámí organizátorovi jinou osobu, očekává se, že příspěvek osobně přednese.

Pole označená hvězdičkou je nutné vyplnit.

Údaje pro vystavení daňového dokladu

Závazně objednávané služby

A. Inzerce ve sborníku přednásek Hydroizolace 2018

Podklady pro inzerci: v digitální podobě (ve formátu .CDR, .PDF, .JPG)
Podklady pro komerční článek - textový editor WORD (.DOC, příp. .DOCX)

Uzávěrka objednávek A: 11. 10. 2019
Termín dodání inzerce: 11. 11. 2019

B. Firemní prezentace na doprovodné výstavě

Uzávěrka objednávek B: 29. 11. 2019

C. Kompletní firemní prezentace - partner konference

Uzávěrka objednávek C: 11. 10. 2019

Společnost TOPWET s.r.o. (organizátor konference) provádí zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu (realizace Vaší účasti na konferenci Hydroizolace 2019). Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje nebudou využity pro účely zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě.

Na objednané služby Vám bude vystavena faktura. Účast na doprovodné výstavě (forma B., C.) je podmíněna uhrazením registračního poplatku pro vystavovatele (VLOŽNÉ). Uvedené ceny jsou bez DPH, k cenám bude účtováno DPH v platné výši.

Ubytování

Rezervace ubytování je zajištěna přímo v hotelu GALANT, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov.

Cena jednolůžkového pokoje 1 590/noc vč. snídaně
Cena dvoulůžkového pokoje 1 950/noc vč. snídaně

Ceny ubytování garantujeme výhradně při rezervaci přes e-mail hotel@galant.cz nebo tel. +420 519 323 353, +420 725 422 219 s uvedením hesla „HYDROIZOLACE“. Není možné zajistit přes web hotelu ani společnosti nabízející rezervace ubytování!

Ubytování si zajišťuje účastník sám, včetně platby.

>>   HOTEL GALANT Mikulov

Kontakt

 

Pořadatel
TOPWET s.r.o.
náměstí Viléma Mrštíka 62
664 81 Ostrovačice
www.topwet.cz

Odborní garanti
Sekce Mosty a inženýrské stavby
Ing. Karel Matějů, CSc.
e-mail: mateju@izomex.cz

Sekce Pozemní stavby
doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
e-mail: tichomirov@romex.cz
Ing. Jan Plachý. Ph.D.
e-mail: janplachyvste@centrum.cz

Organizace akce
Ing. Hana Némethová – SB Konzult
tel: +420 602 737 657
e-mail: info@konferencehydroizolace.cz

Fakturační adresa
Ing. Hana Némethová
Sirotkova 3134/54a, 616 00 Brno
IČO: 643 07 115, DIČ: CZ7054241513

Korespondenční adresa
Ing. Hana Némethová
Bohunická 81, 619 00 Brno

Bankovní spojení
Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7273520257/0100
IBAN: CZ26 0100 0000 0072 7352 0257

Všechna práva vyhrazena © TOPWET s.r.o.