Konference Hydroizolace

26. konference
4. – 5. prosince 2018
Hotel Galant Mikulov
Hydroizolace mostů, spodních a podzemních staveb a střech

Děkujeme za účast na konferenci a těšíme se na shledanou v roce 2019

Aktuality

 • 14. 12. 2018
  Ročník 2018 byl ukončen. Konference se zúčastnilo téměř 120 účastníků, kteří měli možnost v rámci programu vyslechnout na 37 odborných příspěvků. V sekci Ke stažení naleznete elektronickou verzi sborníku.
 • 27. 11. 2018
  Pro zájemce, kteří přijedou již 3. 12. 2018, můžeme nabídnout návštěvu minipivovaru, který je součástí hotelového komplexu. Přihlásit se je možné u registrace, která bude umístěna v lobby hotelu. Kapacita je omezena.
 • 26. 11. 2018
  Od 27. 11. 2018 je možné přihlášení účasti jen za zvýšené vložné (viz sekce Ceník). Neplatí pro dosud nepřihlášené autory příspěvků a studenty.
 • 15. 11. 2018
  V sekci „Ke stažení“ naleznete podrobný program konference.
 • 9. 11. 2018
  Dovolujeme si Vás informovat, že konference HYDROIZOLACE 2018 je akreditovanou akcí ČKAIT, 2 body. Potvrzení o účasti bude vydáno u registrace.
 • 27. 9. 2018
  Spustili jsme nový web. Pro přihlášení příspěvku, účasti nebo služeb firemní prezentace využijte prosím on-line formuláře.

Partneři


Generální partnerPořadatel


Partner konference


Partner konference


Partner konference


Partner konference


Partner konference


Mediální partner


Mediální partner


Mediální partner


Mediální partner

O konferenci

Vážení obchodní přátelé, kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás pozvat k účasti na mezinárodní konferenci HYDROIZOLACE, která se bude konat v hotelu Galant v Mikulově ve dnech 4. – 5. 12. 2018. Program konference bude rozčleněn do dvou hlavních tematických oborů:

 • Hydroizolace mostů, tunelů a jiných inženýrských staveb a technologie související
 • Hydroizolace a související technologie pozemních a průmyslových staveb

Součástí programu budou také workshopy významných výrobců a dodavatelů hydroizolačních materiálů a kompletních technologií a tradičně i neformální výměna zkušeností účastníků konference z řad investorů, projektantů, zhotovitelů, jakož i pracovníků vysokých škol, zkušebních ústavů a dalších odborných pracovišť. Chceme také v tomto ročníku zajistit špičkové přednášející s aktuálními příspěvky z teorie i praxe a dát této konferenci při její tradiční kvalitě i novou dynamiku. Program bude konkretizován po uzávěrce přihlášek odborných příspěvků a prezentací a následně uveden na tomto webu.

Stejně jako v minulých letech si dovolujeme upozornit na nutnost individuální rezervace ubytování. Letošní konference proběhne nově v hotelu Galant v Mikulově (Mlýnská 2, 962 01 Mikulov). Tento hotel byl vybrán s ohledem na komplexní nabídku služeb, poskytuje veškeré zázemí potřebné pro zdárný a komfortní průběh akce – konferenční sál, prostory pro doprovodnou výstavu i případné technologické ukázky, salonky pro individuální konzultace a jednání a v neposlední řadě také vybavení pro trávení volného času.

Děkujeme za včasné odeslání přihlášky k účasti a Vaši případnou aktivní účast v jakékoliv formě jsme připraveni s Vámi individuálně konzultovat. Zároveň tak Vaše případné připomínky nebo náměty týkající se programu konference a její přípravy.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Ing. Karel Matějů, CSc.
odborný garant pro obor mosty a inženýrské stavby

Ing. Jan Plachý, Ph.D.
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
odborní garanti pro obor pozemní stavby

Témata a cíle

Hydroizolace mostů, tunelů a dalších inženýrských staveb

 • Současný stav přípravy a výstavby mostů na dálnicích, silnicích a železnicích
 • Novinky v legislativě, technických a technologických předpisech
 • Materiálové a technologické novinky v oboru
 • Materiálové a technologické novinky v oborech příbuzných
 • Významné stavby se zajímavým řešením hydroizolačních souvrství

Hydroizolace pozemních a průmyslových staveb

 • Hydroizolace spodní stavby a technologických objektů
 • Hydroizolace a střešní pláště plochých střech a technologie související
 • Materiálové a technologické novinky v oboru
 • Problematika projekce, přípravy, rozpočtování a kvality v oboru
 • Významné stavby se zajímavým řešením hydroizolačních souvrství

Program

3. 12. 2018
HOTEL GALANT MIKULOV
17:00 – 19:00
Registrace účastníků / Instalace doprovodné výstavy
4. 12. 2018
HOTEL GALANT MIKULOV
08:00 – 17:00
Registrace účastníků / Instalace doprovodné výstavy (do 09:00)
09:00 – 18:00
Odborný program
19:00 – 23:00
Společenské setkání účastníků
5. 12. 2018
HOTEL GALANT MIKULOV
08:00 – 09:00
Registrace účastníků
09:00 – 13:00
Odborný program
13:00
Závěr konference, oběd

Konkretizovaný časový program je dostupný v sekci „Ke stažení“.

Ceník

Registrace – vložné

 • ZÁKLADNÍ vložné (pro přihlášené do 26. 11. 2018): 4 800 Kč
 • ZVÝŠENÉ vložné (pro přihlášené po 26. 11. 2018): 5 300 Kč
 • SNÍŽENÉ vložné (pro studenty doktorského studia): 2 500 Kč

Zvýšené vložné platí i pro platbu v hotovosti na místě.

Uvedené ceny jsou bez DPH, k cenám bude účtováno DPH v platné výši.

REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE – účast na odborném programu a doprovodné výstavě, 1 ks sborník příspěvků, informační a propagační materiály, občerstvení během jednání, oběd na oba dva dny (4. a 5. 12. 2018) a vstupenku na společenské setkání včetně večeře formou rautu (4. 12. 2018).

Výše registračního poplatku je dána termínem doručení závazné přihlášky. Na základě vyplněné přihlášky Vám bude potvrzena registrace a zaslán doklad k úhradě. Vložné platí všichni účastníci včetně přednášejících a vystavovatelů s výjimkou čestných hostů konference. SNIŽENÉ vložné – je určeno pro studenty prezenční formy doktorského studia a pro jeho využití je nutné doložit platný doklad o studiu.

Veškeré platby související s registračním poplatkem je nutné uhradit v plné výši před konáním konference bankovním převodem (na základě potvrzení registrace), nebo v hotovosti na místě.

Přihlášení je možné prostřednictvím on-line formuláře v sekci Přihláška nebo formulář v PDF v sekci Ke stažení.

Firemní prezentace

A. Inzerce ve sborníku / komerční článek

 • velikost A5, provedení plnobarevné, umístění – obálka (2. str.): 5 000 Kč
 • velikost A5, provedení plnobarevné, umístění – obálka (3. str.): 4 000 Kč
 • velikost A5, provedení plnobarevné, umístění – obálka (4. str.): 6 000 Kč
 • velikost A5, provedení plnobarevné, umístění uvnitř sborníku: 3 000 Kč
 • komerční článek v rozsahu max. 6 stran A4 (černobílé) a zároveň prezentace v rámci programu (max. 15 min.): 4 000 Kč

Podklady pro inzerci v digitální podobě v tiskové kvalitě (*.cdr, *.jpg, *.pdf).
Podklady pro komerční článek v textovém editoru Word (*.doc, *.docx).

Uzávěrka objednávek: 12. 10. 2018
Termín dodání inzerce / článku: 12. 11. 2018

 

B. Firemní prezentace na doprovodné výstavě

 • výstavní plocha 2 x 1 m vč. stolku pro vystavení vlastních prezentačních systémů nebo exponátů: 5 000 Kč
 • distribuce firemních materiálů účastníkům konference (množství cca 100 ks, upřesněno cca 10 dní před akcí): 2 000 Kč

Uzávěrka objednávek: 26. 11. 2018

 

C. Kompletní firemní prezentace – partner konference

 • umístění firemního loga ve sborníku
 • umístění firemního loga na www.konferencehydroizolace.cz včetně linku na domovské stránky
 • inzerce v tištěné i elektronické formě sborníku, 1 strana A5, provedení barevné
 • umístění firemního loga v konferenčním sále výstavní plocha 2 x 1 m vč. stolku
 • komerční článek v rozsahu cca 6 stran A4 a zároveň prezentace v rámci programu (cca 15 min., podle individuální dohody) popř. distribuce firemních materiálů účastníkům konference

Cena kompletní firemní prezentace je 18 000 Kč.

Uzávěrka objednávek: 12. 11. 2018

 

Objednávky zasílejte na e-mail info@konferencehydroizolace.cz.

Na objednané služby bude vystavena faktura. Ceny firemní prezentace jsou uvedeny bez DPH. Účast na výstavě (forma B, C) je podmíněna uhrazením min. 1 registračního poplatku. Veškeré platby související s firemní prezentací je nutné uhradit v plné výši před konáním konference.

STORNO

V případě neúčasti se registrační poplatek nevrací, sborník bude odeslán poštou, odkaz na elektronickou verzi publikace bude zaslán e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Zrušit účast je možné pouze písemnou formou (e-mail), termín pak platí pro doručení dokumentu.

Při zrušení účasti:

 • do 26. 11. 2018 – nepodléhá žádnému poplatku
 • do 30. 11. 2018 – 50 % z celkové částky registračního poplatku
 • po 30. 11. 2018 – je storno poplatek v plné výši registračního poplatku

Vrácení plateb nebo jejich částí bude převedeno dobropisem do 15 dnů po akci. Odesláním závazné přihlášky účastník akceptuje výše uvedené storno podmínky.

Přihláška

Pole označená hvězdičkou je nutné vyplnit.

Údaje pro vystavení daňového dokladu

Účastníci

Kontaktní adresa je adresa pracoviště účastníka. Vyplňte v případě, že je odlišná od výše uvedených údajů pro daňový doklad.

Specifikace objednávaných služeb

Poplatek Cena za osobu Počet Celkem
Celkem za služby bez DPH 0 Kč
Základní vložné (přihlášení do 26. 11. 2018) 4 800 Kč 0 Kč
Zvýšené vložné (přihlášení po 26. 11. 2018) 5 300 Kč 0 Kč
Snížené vložné (pro doktorandy) 2 500 Kč 0 Kč

Poznámka

Společnost TOPWET s.r.o. (organizátor konference) provádí zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu (realizace Vaší účasti na konferenci Hydroizolace 2018). Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje nebudou využity pro účely zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě.

Na základě vyplněné přihlášky bude na e-mail uvedený v hlavičce provedena registrace přihlášky a zaslány pokyny pro platbu. K ceně bude účtováno DPH v platné výši.

Pole označená hvězdičkou je nutné vyplnit.

Hlavní autor příspěvku

Společnost TOPWET s.r.o. (organizátor konference) provádí zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu (realizace Vaší účasti na konferenci Hydroizolace 2018). Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje nebudou využity pro účely zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě.

Na základě vyplněné přihlášky Vám bude obratem zasláno potvrzení přijetí přihlášky a „Forma zpracování příspěvku“. V případě přihlášení více článků je možné přihlášku použít vícekrát. Pořadatel a organizátor akce jednají za kolektiv autorů s hlavním autorem. Pokud hlavní autor neoznámí organizátorovi jinou osobu, očekává se, že příspěvek osobně přednese.

Pole označená hvězdičkou je nutné vyplnit.

Údaje pro vystavení daňového dokladu

Závazně objednávané služby

A. Inzerce ve sborníku přednásek Hydroizolace 2018

Podklady pro inzerci: v digitální podobě (ve formátu .CDR, .PDF, .JPG)
Podklady pro komerční článek - textový editor WORD (.DOC, příp. .DOCX)

Uzávěrka objednávek A: 12. 10. 2018
Termín dodání inzerce: 12. 11. 2018

B. Firemní prezentace na doprovodné výstavě

Uzávěrka objednávek B: 26. 11. 2018

C. Kompletní firemní prezentace - partner konference

Uzávěrka objednávek C: 12. 11. 2018

Společnost TOPWET s.r.o. (organizátor konference) provádí zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu (realizace Vaší účasti na konferenci Hydroizolace 2018). Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje nebudou využity pro účely zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě.

Na objednané služby Vám bude vystavena faktura. Účast na doprovodné výstavě (forma B., C.) je podmíněna uhrazením registračního poplatku pro vystavovatele (VLOŽNÉ). Uvedené ceny jsou bez DPH, k cenám bude účtováno DPH v platné výši.

Ubytování

Pro účastníky konference je zajištěna rezervace ubytování pod heslem HYDROIZOLACE, a to přímo v komplexu hotelu Galant Mikulov.

Ubytování si zajišťuje účastník sám, a to včetně platby (předem bankovním převodem nebo na místě v hotelové recepci – dle individuální dohody s ubytovacím zařízením).

Cena za dvoulůžkový pokoj je 1 900 Kč/noc, cena za jednolůžkový pokoj je 1 500 Kč/noc (cena je platná i pro dvoulůžkový pokoj obsazený pouze jednou osobou). V ceně není zahrnuta City tax, která činí 6 Kč/os./den.

Kontakt: Hotel GALANT, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov, e-mail: hotel@galant.cz, tel.: +420 519 323 353, +420 725 422 219

>>   HOTEL GALANT Mikulov

Kontakt

 

Pořadatel
TOPWET s.r.o.
Náměstí Viléma Mrštíka 62
664 81 Ostrovačice

Odborní garanti
Sekce Mosty a inženýrské stavby
Ing. Karel Matějů, CSc.
e-mail: mateju@izomex.cz

Sekce Pozemní stavby
Ing. Jan Plachý. Ph.D.
e-mail: JanPlachyVSTE@centrum.cz
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
e-mail: tichomirov@romex.cz

Organizace akce
Ing. Hana Némethová
tel: +420 602 737 657
e-mail: nemethova@konferencehydroizolace.cz

Fakturační adresa
Ing. Hana Némethová
Sirotkova 3134/54a, 616 00 Brno
IČ: 643 07 115, DIČ: CZ7054241513

Korespondenční adresa
Ing. Hana Némethová
Areál v.d. Brněnská drutěva
Bohunická 81, 619 00 Brno

Všechna práva vyhrazena © TOPWET s.r.o.