Konference Hydroizolace

27. konference
10.–11. prosince 2019
Hotel Galant Mikulov
Hydroizolace mostů, spodních a podzemních staveb a střech

Aktuality

 • 14. 8. 2019
  I když 27. ročník konference HYDROIZOLACE proběhne až za čtyři měsíce, přípravy jsou již v plném proudu. Aktuální informace budeme postupně zveřejňovat na těchto webových stránkách.

Partneři


Generální partnerPořadatel

O konferenci

Vážení obchodní přátelé, kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na již 27. mezinárodní konferenci HYDROIZOLACE, která se bude letos stejně jako v minulém roce konat v hotelu Galant v Mikulově ve dnech 10.–11. prosince 2019.

Vždy rádi připomínáme, že se jedná o odbornou akci, která pokračuje v dlouholeté tradici mezinárodní konference Hydroizolace a vozovky na mostech, pořádané již od roku 1990.

Po zkušenostech a ohlasech z minulého ročníku jsme si jisti, že i letos hotel Galant poskytne plně vyhovující zázemí jak pro vlastní odborný program, tak i dostatečné ubytovací a stravovací kapacity pro očekávaný počet účastníků i možnosti jejich příjemné relaxace ve volných chvílích.

Program konference bude opět rozčleněn do dvou hlavních tematických oborů:

 • Hydroizolace mostů, tunelů a jiných inženýrských staveb a technologie s hydroizolacemi související
 • Hydroizolace a související technologie pozemních a průmyslových staveb

Tradičně budou součástí programu také různé formy prezentace (workshopy, doprovodná výstava, přednášky, technické konzultace) významných výrobců a dodavatelů hydroizolačních materiálů a kompletních hydroizolačních technologií a samozřejmě také formální i neformální vzájemná výměna zkušeností účastníků konference z řad investorů, projektantů, zhotovitelů, jakož i pracovníků vysokých škol, zkušebních ústavů a dalších odborných pracovišť.

Po úspěšném průběhu loňské konference, historicky poprvé zahrnující kompletní problematiku hydroizolací i specializovaných technologií s hydroizolacemi souvisejícími všech druhů staveb, chceme také v tomto ročníku zajistit špičkové přednášející s aktuálními příspěvky z teorie i praxe tak, aby čas strávený na konferenci byl pro všechny její účastníky opravdovým profesním přínosem.

Budeme potěšení zájmem o jakoukoliv formu aktivní účasti na této akci, kontaktujte prosím příslušného odborného garanta (viz kontakty ve spodní části stránky), který s Vámi individuálně projedná formu prezentace tak, aby byl pro účastníky připraven zajímavý program. Vaše náměty, nápady související s obsahem projednávané problematiky také velmi vítáme.

Program bude konkretizován po uzávěrce přihlášek odborných příspěvků a prezentací. Konečná pozvánka, která bude rozesílána v průběhu měsíce září, bude obsahovat přihlášku na akci a nabídku ubytovacích kapacit k Vašemu individuálnímu výběru.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Jaroslav Černý
jednatel TOPWET s.r.o.
pořadatel akce

Ing. Karel Matějů, CSc.
odborný garant pro obor mosty a inženýrské stavby

Ing. Jan Plachý, Ph.D.
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
odborní garanti pro obor pozemní stavby

Témata a cíle

Hydroizolace mostů, tunelů a dalších inženýrských staveb

 • Současný stav přípravy a výstavby mostů na dálnicích, silnicích a železnicích
 • Novinky v legislativě, technických a technologických předpisech
 • Materiálové a technologické novinky v oboru
 • Materiálové a technologické novinky v oborech příbuzných
 • Významné stavby se zajímavým řešením hydroizolačních souvrství

Hydroizolace pozemních a průmyslových staveb

 • Hydroizolace spodní stavby a technologických objektů
 • Hydroizolace a střešní pláště plochých střech a technologie související
 • Materiálové a technologické novinky v oboru
 • Problematika projekce, přípravy, rozpočtování a kvality v oboru
 • Významné stavby se zajímavým řešením hydroizolačních souvrství

Program

9. 12. 2019
HOTEL GALANT MIKULOV
17:00 – 19:00
Registrace účastníků / Instalace doprovodné výstavy
10. 12. 2019
HOTEL GALANT MIKULOV
08:00 – 17:00
Registrace účastníků / Instalace doprovodné výstavy (do 09:00)
09:00 – 18:00
Odborný program
19:00 – 23:00
Společenské setkání účastníků
11. 12. 2019
HOTEL GALANT MIKULOV
08:00 – 09:00
Registrace účastníků
09:00 – 13:00
Odborný program
13:00
Závěr konference, oběd

Konkretizovaný časový program bude dostupný v sekci „Ke stažení“.

Ceník

Registrace – vložné

Výše registračních poplatků bude upřesněna společně s ubytovacími kapacitami a dalšími detaily na těchto webových stránkách.

Firemní prezentace

A. Inzerce ve sborníku / komerční článek

 • velikost A5, provedení plnobarevné, umístění – obálka (2. str.): 5 000 Kč
 • velikost A5, provedení plnobarevné, umístění – obálka (3. str.): 4 000 Kč
 • velikost A5, provedení plnobarevné, umístění – obálka (4. str.): 6 000 Kč
 • velikost A5, provedení plnobarevné, umístění uvnitř sborníku: 3 000 Kč
 • komerční článek v rozsahu max. 6 stran A4 (černobílé) a zároveň prezentace v rámci programu (max. 15 min.): 4 000 Kč

Podklady pro inzerci v digitální podobě v tiskové kvalitě (*.cdr, *.jpg, *.pdf).
Podklady pro komerční článek v textovém editoru Word (*.doc, *.docx).

Uzávěrka objednávek: 11. 10. 2019
Termín dodání inzerce / článku: 11. 11. 2019

 

B. Firemní prezentace na doprovodné výstavě

 • výstavní plocha 2 x 1 m vč. stolku pro vystavení vlastních prezentačních systémů nebo exponátů: 5 000 Kč
 • distribuce firemních materiálů účastníkům konference (množství cca 100 ks, upřesněno cca 10 dní před akcí): 2 000 Kč

Uzávěrka objednávek: 29. 11. 2019

 

C. Kompletní firemní prezentace – partner konference

 • 2 vouchery zahrnující kompletní účast na konferenci
 • umístění firemního loga ve sborníku
 • umístění firemního loga na www.konferencehydroizolace.cz včetně linku na domovské stránky
 • inzerce v tištěné i elektronické formě sborníku, 1 strana A5, provedení barevné
 • umístění firemního loga v konferenčním sále
 • výstavní plocha 2 x 1 m vč. stolku
 • komerční článek v rozsahu cca 6 stran A4 a zároveň prezentace v rámci programu (cca 15 min., podle individuální dohody)
 • distribuce firemních materiálů účastníkům konference

Cena kompletní firemní prezentace je 18 000 Kč.

Uzávěrka objednávek: 11. 10. 2019

 

Objednávky firemní prezentace budou možné na těchto webových stránkách, a to prostřednictvím on-line formuláře nebo formou *.pdf.

Na objednané služby bude vystavena faktura. Ceny firemní prezentace jsou uvedeny bez DPH. Veškeré platby související s firemní prezentací je nutné uhradit v plné výši před konáním konference.

Sborník

Při příležitosti konference bude vydán sborník odborných příspěvků. K přihlášení odborného příspěvku bude na těchto webových stránkách možno využít on-line formulář nebo formulář v *.pdf v sekci „Ke stažení“. Pořadatel a organizátor jednají za kolektiv autorů s hlavním autorem příspěvku. Pokud hlavní autor neoznámí organizátorovi jinou osobu, očekává se, že příspěvek osobně přednese. Technické vybavení sálu pro prezentaci: dataprojektor + PC. Jednacím jazykem je čeština, slovenština a případně angličtina bez simultánního překladu.

Přihláška odborného příspěvku: 11. 10. 2019
Dodání článků: 11. 11. 2019
Dodání prezentace: 6. 12. 2019

Ubytování

Pro účastníky konference bude opět zajištěna rezervace ubytování přímo v komplexu hotelu Galant Mikulov.

Kontakt: Hotel GALANT, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov, e-mail: hotel@galant.cz, tel.: +420 519 323 353, +420 725 422 219

>>   HOTEL GALANT Mikulov

Ke stažení

Dokumenty ke stažení připravujeme.

Kontakt

 

Pořadatel
TOPWET s.r.o.
náměstí Viléma Mrštíka 62
664 81 Ostrovačice
www.topwet.cz

Odborní garanti
Sekce Mosty a inženýrské stavby
Ing. Karel Matějů, CSc.
e-mail: mateju@izomex.cz

Sekce Pozemní stavby
Ing. Jan Plachý. Ph.D.
e-mail: janplachyvste@centrum.cz
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
e-mail: tichomirov@romex.cz

Organizace akce
Ing. Hana Némethová
tel: +420 602 737 657
e-mail: info@konferencehydroizolace.cz

Fakturační adresa
Ing. Hana Némethová
Sirotkova 3134/54a, 616 00 Brno
IČ: 643 07 115, DIČ: CZ7054241513

Korespondenční adresa
Ing. Hana Némethová
Bohunická 81, 619 00 Brno

Bankovní spojení
Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7273520257/0100
IBAN: CZ26 0100 0000 0072 7352 0257

Všechna práva vyhrazena © TOPWET s.r.o.